Ha csatlakozol a Politikai Testvériséghez, azért tedd, mert Krisztust akarod a Közjó iránti szolgálatod középpontjába helyezni, és hogy másokkal együtt megéld azt a testvériséget, amelyet a világ számára megálmodtál.

Azoknak, akik szeretnék, egy éves elkötelezettséget ajánlunk, hogy támogassuk és bátorítsuk politikai újtukat, amelyet már bejártak. Ezek azok az elkötelezett tagok, akik együtt alkotják a Politikai Testvériséget.

Az 5 alappillér

Az elköteleződés a Politikai Testvériségben a következő 5 területre oszlik.

Testvériség

5-10 fiatalból álló testvéri megosztó csoportokat hozunkk létre, lehetőség szerint a saját városunkban vagy régiónkban, vagy saját nyelvünkön, videokonferencián keresztül.
Ezekkel a helyi testvéri csoportokkal havonta egyszer találkozunk, hogy számot vessünk mindennapi életünkkel, hogy újraolvassuk és meghallgassuk, hogyan vezeti a Szentlélek elkötelezettségünket és életünket, és hogy imádkozzunk egymásért.

Tapasztalataink, meggyőződéseink és nemzeti vagy egyházi kultúráink sokféleségében így konkrétan megtapasztaljuk azt az egységet, amelyet egyedül Krisztus tud megvalósítani közöttünk.

Közbenjárás

„Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18, 19-20)

Mi hiszünk Krisztusnak ebben az Igéjében!
És tudjuk, hogy ha Ő hív minket szolgálatra, akkor Ő egyedül meg tud menteni és csodákat tenni.

A Politikai Testvériség minden elkötelezett tagja minden vasárnap este egy WhatsApp-kápolnán találkozik egy tizenöt perces imaórára. Mindannyian felváltva járunk közben hétről hétre országunk politikai szereplőiért, világunk szegényeiért vagy az aktuális események főszereplőiért.

Képzés

Mivel szükséges, hogy megértsük a világot, ahol Isten hív minket, a Politikai Testvériség tagjai elkötelezettek a képzés iránt. Számunkra, fiatal keresztények számára a képzés azt is jelenti, hogy az evangélium forrásaiból és egyházaink társadalmi tanításából merítünk: ez kétségtelenül az a kincs, amelyet embertestvéreinknek kell vinnünk; jó, ha magunk is megkapjuk!

Ez az intellektuális képzés értelmetlen lenne szilárd lelki képzés nélkül: „legyenek gyökerei az ágaitoknak”! Minden egyes találkozónk megnyílik erre a gyökerezésre, a Chemin Neuf Közösség lelkiségének megosztásával.

Az év során 3 tematikus képzési hétvégét szerveznek különböző országokban. Ezek a nemzetközi találkozók lehetőséget adnak arra is, hogy a helyi testvériségeknél szélesebb körben találkozzunk!

Szolgálat

A Politikai Testvériség iránti elkötelezettség nem csak politikai elkötelezettség!

Néhányan úgy találják, hogy ez egy módja annak, hogy kísérjék és támogassák azt az elkötelezettséget, amellyel már rendelkeznek a világban. Ezek a fiatalok természetesen erős tanúságot tesznek azok számára, akik csatlakoznak hozzánk úgy, hogy még nem rendelkeznek konkrét elköteleződéssel.

Azoknak, akik azzal a céllal csatlakoznak hozzánk, hogy eldöntsék, hol adják oda magukat, azt kérjük, hogy válasszanak egy olyan helyet, ahol konkrétan elkötelezik magukat egy évre. Ezáltal valóban képesek lesznek felismerni, hogy már megtették az első lépést.. azaz elindultak! Ez a szolgálat bármilyen formát ölthet: aktivizmus, társadalmi munka, érdekétvényesítés, …

Tanúságtétel

A politikai élet gyakran nem teszi lehetővé, hogy nyíltan megmutassuk hitbeli meggyőződésünket, még akkor sem, ha az lényegében támogatná cselekedeteinket.Tanúi vagyunk azonban olyan férfiaknak és nőknek, akik szeretetet és igazságosságot sugároznak Isten akaratának állandó keresésében.

Ezért szeretnénk egyre inkább megélni a cselekedeteink és az evangélium üzenete közötti összhangot. Ez a személyes megtérés magában foglalhatja a Krisztushoz való mindennapi kötődést, a rendszeres lelki vezetés támogatását, vagy időnk és tehetségünk önzetlen felajánlását.