Mivel a politika a „szeretet legmagasabb formája”,
Mivel az igazságtalanság felháborít, és a közömbösség elszomorít minket,
Mivel ugyanazt a „politikai szenvedélyt” érezzük,
Életünket adjuk az igazságosságért és a békéért a politikai elköteleződés útján.

Mivel a nagylelkű eszmék a konkrét megvalósításon keresztül igazolhatók,
Mivel nem félünk a valósággal való súrlódástól, és attól, hogy hibázunk,
A mai naptól, mások szolgálatára szenteljük időnket, energiánkat és képességeinket.

Mivel szükségünk van „olyan politikusokra, akik valóban a szívükön viselik a társadalmat,
a népet, a szegények életét” (Evangelii Gaudium 205),
Mivel a család a társadalom legjobb összetartó ereje,
Elsősorban a legszegényebbeket és a családokat akarjuk szolgálni.

Mivel közös otthonunk megőrzése a mai időkben élet-halál kérdése,
Mivel a kevesebb fogyasztás és az egészséges élet forradalmivá vált,
Mivel határolt lények vagyunk, és ekként boldogok,
Nem várunk tovább, hanem mérsékletes és örömteli életformát választunk.

Mivel a társadalomban a szellemi üresség megnyitja az utat a legrosszabb előtt,
Mivel egy Ember formálódásához idő kell,
Mivel kulturális örökségeinkre akarunk támaszkodni, hogy ma kreatívak lehessünk,
Képezzük magunkat és mások képzésén dolgozunk.

Mivel nem vagyunk mentesek a pénz, a csábítás és a hatalom kísértésétől,
Mivel a rossz, amely ellen küzdünk, bennünk is gyökerezik,
Mélyen kiengesztelődünk önmagunkkal.

Mivel az erőszak erőszakot szül,
Mivel inkább hidakat akarunk építeni, mintsem falakat,
Megtanulunk megbocsájtani ellenségeinknek.

Mivel az azonnaliság és a virtualitás elhatárolnak minket,
Mivel szükségünk van egy helyre, ahol igazak lehetünk és bízhatunk,
Mivel egyedül gyorsabban haladunk, de együtt messzebbre jutunk,
Testvéri életet élünk.

Mivel kultúránk, véleményünk, politikai irányzataink nem abszolútak,
Mivel lehetséges nézeteltéréseink békés megélése,
Mivel a másikkal való találkozás bölcsebbé tesz minket,
Különféleségeinket testvériségünk alapjává tesszük.

EGYÜTT HELYRE AKARJUK ÁLLÍTANI A VILÁGOT

Ezt a kiáltványt, amelyet a Politikai Testvériség tagjai írtak,
2016. július 24-én, vasárnap hirdették ki a lódzi (Lengyelország) Atlas Arénában,
79 országból származó 8000 fiatal előtt,
akik részt vettek az Ifjúsági Világtalálkozón.